Bagaimana keadaan para lulusan kita di Sabah ?

Bagaimana keadaan para lulusan kita di Sabah ?

Bagaimana keadaan para lulusan kita di Sabah ?

thumbnail

(27/11/2017) Skim Latihan 1Malaysia adalah program untuk membantu graduan yang menganggur dan tidak menganggur meningkatkan kebolehpasaran mereka dengan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai sepanjang proses latihan. Ia adalah program di bawah Unit Perancang Ekonomi (EPU) di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dilakukan dengan kerjasama GLC dan syarikat swasta.