Institusi Pendidikan

Sandakan

 • SK Sungai Lokan
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  WDT 58, 90200 Kinabatangan
  Bandar:
  Kinabatangan
 • SK Sungai Madang
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  B. Kunci 2, 90500 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan
 • SK Sungai Manila
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  WDT 117, 90009 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan
  Tel:
  089-531835
 • SK Sungai Nangka
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 38, 90107 Beluran
  Bandar:
  Beluran
 • SK Sungai Padas
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 220, 90007 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan
 • SK Sungai Sapi
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 24, 90107 Beluran
  Bandar:
  Beluran
 • SK Sungai Tiram
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  B. Kunci 2, 90500 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan
 • SK Sungai-sungai
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 220, 90007 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan
 • SK Tagas-tagas
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 178, 90108 Beluran
  Bandar:
  Beluran
 • SK Tambisan
  Kawasan:
  Sandakan
  Jenis:
  Sekolah Rendah - SR
  Alamat:
  P.S. 220, 90007 Sandakan
  Bandar:
  Sandakan