Mutu pendidikan sekolah menengah yang diterima bergantung kepada pemilihan yang dibuat. Kursus yang diambil, berusaha dengan giat untuk mempertingkatkan pencapaian, kedudukan dalam kelas, keputusan dalam peperiksaan yang distandardkan, dan pengalaman hidup juga memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada diterima oleh institusi pengajian tinggi yang dikehendaki.