Keperluan untuk mendapatkan bahan pengajian KDMR untuk pelajar

Keperluan untuk mendapatkan bahan pengajian KDMR untuk pelajar

Keperluan untuk mendapatkan bahan pengajian KDMR untuk pelajar

thumbnail

KENINGAU (17/05/2023): Pelajar sekolah rendah dan menengah perlu mendalami ilmu adat Kadazandusun, Murut dan Rungus (KDMR) seperti kesenian, pakaian dan makanan.