Kementerian Pendidikan

Laman Web : http://www.moe.gov.my
Emel : 80008000@1mocc.gov.my
Tel : 603-8000 8000
Faks : 603-8000 8001
Alamat :
Ministry of Education Malaysia
Blok E8, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604, Putrajaya, Malaysia.