Lapan perkara penting universiti perlu lihat di masa depan setelah pasca pendamik wabak

Lapan perkara penting universiti perlu lihat di masa depan setelah pasca pendamik wabak

Lapan perkara penting universiti perlu lihat di masa depan setelah pasca pendamik wabak

thumbnail
KUALA LUMPUR, 19/06/2020: Peranan dan landskap universiti / kolej hari ini telah berubah dalam sekelip mata dan di luar jangkauan pemikiran normal kita ketika Allah SWT menghantar sekecil-kecil coronavirus yang tidak dapat dilihat ini sehingga menyebabkan kemudaratan dan memberi kesan besar terhadap pendidikan, ekonomi, tenaga, eko sistem dan juga persekitaran kita - luar biasa!!!